Eierskifterapport™

Selge bolig i Grimstad?

Dersom du går med planer om å selge bolig i Grimstad skal du være oppmerksom på det høye konfliktnivået i markedet. Det er likt i hele landet.

Rune Takle Terjesen926 77 122GRIMSTAD
Hasle Bø901 21 417GRIMSTAD
Rolf Heimdal488 99 102LILLESAND
Even Englund971 42 740LILLESAND
Selge bolig i Grimstad

I Grimstad som alle andre steder i landet bør du satse på en trygg bolighandel. I fem år etter at du har solgt boligen kan kjøperen kreve deg for panger. Dette kan være skjulte feil og mangler som du ikke kjente til. Eiendomsmegleren er stort sett skyldfri, det samme er takstmannen. Det er du som selger som må punge ut. Det er kanskje ikke helt rettferdig, tenker du kanskje. Men du velger dine medhjelpere. De gjør en jobb for deg for å hjelpe deg å avdekke skjulte feil og mangler. Gjør ikke takstmannen jobben, så må du betale.

Velg rett takstmann og rett tilstandsrapport

En byggekyndig takstmann og en Eierskifterapport™ bør være et minimumskrav.

Velger du en BMTF-takstmann, så er dette faktisk en fagmann-garanti. En BMTF-takstmann blir ikke takstmann fordi han/hun er lei av å være kokk. En BMTF-takstmann blir takstmann fordi han/hun har en solid erfaring fra byggebransjen. Ofte er det en byggmester.

Hvorfor en Eierskifterapport™?

En Eierskifterapport™ er sannsynligvis markedets tryggeste tilstandsrapport når den kombineres med en byggekyndig takstmann. Rapporten har et tydelig rammeverk som takstmannen må følge til punkt og prikke. Den er også svært enkel å forstå for leseren av rapporten. Uansett hvor lite du kan om bygg og bygninger, så kan du faktisk selv kvalitetssikre om takstmannen har gjort en god nok jobb.

Du vil jo sove godt de fem neste årene etter at boligen er solgt? Da er jo valget ganske enkelt.

Takstmann Grimstad
Finn Takstmann
Eierskifterapport
Skadetakst
Verditakst
Takstmann Utdanning